1780 bloemlezingen en nieuwe jaarlijsten

Posted on 25/07/2012 door

0


De NPE bloemlezingenlijst blijkt, na een telling gisteren, 1780 zekere bloemlezingtitels te bevatten. Daarnaast is van een kleine tweehonderdvijftig titels nog niet zeker of zij aan de werkdefinitie voor bloemlezingen voldoen. De lijst, een bibliografie van na 31 december 1899 verschenen bloemlezingen van Nederlandstalige poëzie, is nog niet compleet. Zo zijn van meerdere succesvolle reeksen de vele vermeerderde en gewijzigde drukken nog niet verwerkt. Daarnaast wordt nog getracht de nog missende, met name Vlaamse, uitgaven in beeld te krijgen. Deze zomer hopen we de voorlopige lijst gereed te hebben, wat betekent dat dan het systematisch doorpluizen van catalogi, handelslijsten en andere informatiebronnen wordt gestaakt.

Bij de plaatsing van de concept-jaarlijsten 1989 en 1994 is een kleine noviteit geïntroduceerd: door een vette, zwarte bullet () voor een titel is zichtbaar welke werken voor de NPE reeds fysiek nader zijn bekeken.

In 1989 overleed o.a. Hendrik de Vries. Zijn wonderlijke dictie is hier (vanaf 31:34) te horen en te zien als nr. 507 van VPRO’s De Dode Dichters Almanak, hij leest ‘Iberia’. In 1994 stierven o.m. Lucebert en A. den Doolaard.

Advertenties