Nauwelijks dode dichters in Eerste Wereldoorlog

Posted on 28/07/2012 door

0


De afgelopen dagen zijn de jaarlijsten 1900-1928 toegevoegd. Vooralsnog met enkel de ons bekende bloemlezingen en doden des jaars – in het komende decennium zullen op deze jaarlijsten ook de afzonderlijke solobundels vermeld worden. Mét links naar hun respectievelijke bundelpagina’s, waarop steeds één gedicht  te lezen zal zijn. Zoals bij:

J. Slauerhoff, Archipel. P.N. van Kampen, Amsterdam, 1923. 

Een van de opvallendste zaken die aan het licht kwam bij het samenstellen van de ‘dodenlijsten’ was dat relatief weinig Nederlandstalige dichters (Vlamingen en Nederlanders) stierven aan de directe gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. In de jaren 1914, 1915, 1916, 1917 en 1918 zien we vooral sterfgevallen die eerder aan de gevolgen van ouderdom dan aan krijgsgeweld te wijten zijn. 

De enige gewelddadige dichtersdood (ons momenteel bekend) uit die jaren vond plaats op 12 juli 1916. Toen  een geweerkogel een einde maakte aan het leven van 23-jarige Johannes van ’t Linderhout Jr. Die, dat dient gezegd, zelf deze kogel afschoot.

Wat ook merkwaardig is, is dat – in tegenstelling tot de Tweede Wereldoorlog – de Eerste Wereldoorlog nauwelijks sporen in de vorm van contemporaine bloemlezingen heeft nagelaten. We detecteerden slechts deze, uit W.O. I en de direct daarop volgende jaren:

Oorlogspoëzie verschenen in 1914 en 1915 en onuitgegeven gedichten. Verzameld door Jan Bernaerts en Hendrik Heyman. Drukk. van het Militair Gesticht van vakheropleiding voor zwaar gekwetsten uit den oorlog, Port-Villez, 1916. 218 p.
Vlaamsche oorlogsliteratuur. Bloemlezing. Ingeleid en samengesteld door O. van Hauwaert. Vanderpoorten (Willemsfonds), Gent, 1924.

Advertenties