De jaren tachtig in kaart

Posted on 31/07/2012 door

0


Vandaag zijn de ontbrekende jaren uit de jaren tachtig aan het jaarlijstenoverzicht toegevoegd. Met vooralsnog alleen overzichten van de bloemlezingen en de doden des jaars. Nog te gaan: de jaren negentig en de eerste jaren nul van de eenentwin tigste eeuw.

Vooral 1988 is interessant. Uit het bloemlezingenoverzicht van dat jaar (en die van de voorgaande jaren) blijkt een significant grotere diversiteit dan sommige dichters – specifiek: de bij de bloemlezing Maximaal betrokkenen – ons nadien wilden doen geloven.

Advertenties