Browsing All Posts published on »augustus, 2012«

Benders, een Komrij-gelovige

augustus 30, 2012 door

0

Grappig – op de exil-site www.loewak.nl fulmineert Martijn Benders met ijzeren regelmaat tegen alle ‘misstanden’ in de poëzie. Zo beweerde hij onlangs dat wijlen Gerrit Komrij nooit wat dan ook van het Letterenfonds (voorheen Fonds voor de letteren) ontvangen had.  We sloegen de archieven erop na en ontdekten dit: Gerrit Komrij ontving van het Fonds voor de Letteren in […]

De schatplichtigheid van Komrij

augustus 29, 2012 door

0

Ondanks de crisis is uw NPE-onderzoeksploeg er de afgelopen dagen toch weer in geslaagd een aantal bloemlezingen uit een grijs en minder grijs verleden inzichtelijk te maken. Zoals: Het klein verzenboek (1941) – waarvan de 2de herziene druk uit 1947 en de 4de gewijzigde druk uit 1953 van eigen pagina’s is voorzien.   Spiegel van de Nederlands […]

Het einde van de poëzie?

augustus 29, 2012 door

0

Is bijna net zo vaak verkondigd als het eind der tijden.  Marc van Oostendorp doet een hernieuwde poging tot doemsprekerij op http://nederl.blogspot.nl/2012/08/het-einde-van-de-poezie.html. Doem- of discussieerspreek daar mee! Ja, dáár – en niet elders.

Gedichten van Victor E. van Vriesland

augustus 28, 2012 door

0

Vrijwel alle bundels van Victor E. van Vriesland (1892-1974) hebben nu een eigen pagina gekregen, met daarop één of meerdere gedichten van een van de belangrijkste dichters uit de twintigste eeuw en Moeder aller Bloemlezingen: hij stond in 1939 aan de wieg van de Spiegel van de Nederlandsche poëzie.  Hij verzorgde de eerste drie edities. In […]

NPE on tour – een paar foto’s

augustus 27, 2012 door

0

Bart FM Droog in Bredevoort, waar hij o.m. gedichten voordroeg en de NPE toelichtte. (De man links verklaarde na afloop door Bart’s toelichting bijna te zijn overdonderd, maar een houding van concentrische meditatie hield hem wel degelijk bij de les.) Hieronder: het publiek is opgetogen; de dichter is klaar en pakt in – eerst voor […]

Vers Visserij-gedicht

augustus 27, 2012 door

3

Vanaf zaterdagochtend 08.15 uur t/m maandagochtend 09.30 uur on the road geweest voor optreden, prentpresentatie; research en  werken op visafslag. Daarom zo eerst naar bed, opdat ik dinsdag een weloverwogen bericht kan schrijven. Het nieuws is evenwel dat afgelopen zaterdag een  rijmprent gepresenteerd is. Bevattende een schilderij van Gerrit Westerveld bij het gedicht ‘Visafslag Lauwersoog’, […]

NPE-bestuur gevormd

augustus 24, 2012 door

0

Na intens headhunten zijn  drie mensen geschikt en bereid gevonden voor een bestuursfunctie in de binnenkort op te richten Stichting Nederlandse Poëzie Encyclopedie: Piter Boersma (Friesland; prozaïst/dichter/lexicograaf en organisator) Heidi Disler (Groningen; Beleidsmedewerker Onderzoek, Faculteit der Letteren Rijkuniversiteit Groningen) Ton Peters (Drenthe; dichter/bloemlezer/organisator en leraar) Er was al een Commissie van Aanbeveling gevormd. Deze bestaat uit: Ton den Boon […]

Oost-Azië online

augustus 23, 2012 door

0

J. Slauerhoff. Oost-Azië. De Gemeenschap, Utrecht [etc.], 1928. Oplage: 800 ex. Het gedicht ‘Portugeesch fort’ is geselecteerd door onze nieuwe medewerker en Slauerhoff-specialist Greet Dijkhuis.

Exit Rainbow?

augustus 23, 2012 door

0

Diverse media hebben bericht over het dreigende faillissement van Uitgeverij Maarten Muntinga, van de Rainbow pocketboeken – zie dit ANP bericht. De Volkskrant citeert Maarten Muntinga, die in het Boekblad verklaarde: ‘De vraag naar pockets is zodanig teruggevallen dat we de rekeningen niet meer kunnen betalen en geen nieuwe licenties meer kunnen aankopen.’ Muntinga begon […]

Woord-bijt-beeld (2006) & Kursk

augustus 23, 2012 door

0

Het was een prachtig project van Pieter Desmet en Jeroen Nauta:  uitgaande van het gedicht ‘Het lot van de eenhoorn’ van J.A. Deelder 26 ontwerpers en 27 dichters op elkaar laten ‘reageren’. Vijf jaar werd eraan gewerkt, met het uitklapboek Woord-bijt-beeld als resultaat. TU Delta, Weekblad van de TU Delft schreef er o.a. dit over: ‘Het ingenieuze […]