De schatplichtigheid van Komrij

Posted on 29/08/2012 door

0


Ondanks de crisis is uw NPE-onderzoeksploeg er de afgelopen dagen toch weer in geslaagd een aantal bloemlezingen uit een grijs en minder grijs verleden inzichtelijk te maken. Zoals:

Het klein verzenboek (1941) – waarvan de 2de herziene druk uit 1947 en de 4de gewijzigde druk uit 1953 van eigen pagina’s is voorzien.  

Spiegel van de Nederlands poëzie 4. Hedendaagse dichters. Eerste deel. Samenstelling Victor E. Van Vriesland. Meulenhoff, Amsterdam, 1968. Dit deel bevat werk van dichters die van 1884 t/m 1918 ter wereld kwamen. ’t Werk bevat behoorlijk wat dichters die zelfs voor de NPE-redactie nog onbekend waren.  Wat daarnaast opvalt is dat Gerrit Komrij behoorlijk schatplichtig is geweest aan zijn voorganger Van Vriesland.  Vrijwel alle dichters uit deze periode die in de Dikke Komrij vertegenwoordigd zijn, waren al door Van Vriesland opgemerkt.

Nota bene! Veel bekende dichters (zoals J.C. Bloem, Greshoff, Marsman, Van Ostaijen, Slauerhoff, Vestdijk etc.) die in genoemde periode geboren zijn ontbreken in dit boek, omdat zij in dit eerder verschenen deel zijn opgenomen: Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Deel. 2: 1900-1940. [Samengest. door] Victor E. van Vriesland. Meulenhoff, Amsterdam, 1953;  in 1965 herdrukt als ‘Deel 3’, 3de druk. Hierin staan vooral dichters die vóór de Tweede Wereldoorlog debuteerden.

Advertenties