Wauw! Spraakmakend materiaal uit 1866!

Posted on 24/09/2012 door

0


Dan galmde hij [de leraar]: ‘Roerdomp! – krijgstromp! – dommelhommel! – bromdrommel! – du schooltroepsvoortrommel! – niet holle worst, – of wakke worst, – maar volle borst – en wakkere vorst! – Rep dij! en zet mij handig in handeling: – ene werkwoordwortelklankverwandeling!’ –
 En een baasje, – licht als een blaasje, – sprong op als een haasje,- en begon, – zonder dat het zich bezon: –

Doordrongen dezes ben ik: woeling, driftendrang
                         Beletten waarheidstralen in de geest te dringen.
Gedwongen waren we eertijds door gewoontedwang:
De kunst, het schone alleen, moge ons voortaan nog dwingen!
Gezongen heb ik deze korte vredezang,
                        Maar met de wense: eens ene lange vreê te zingen.’

Fragment uit Jan van Droogenbroeck [onder ps. Jan Ferguut]. Makamen en ghazelen. Proeven oosterscher poëzie. [W. Rogghé], Gent, 1866. Deze versie uit Gerrit Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (13de herziene druk, Bert Bakker, 2004)

Jan van Droogenbroeck is vooral blijven voortleven door zijn bundel met verzen voor de jeugd Dit zijn zonnenstralen uit 1873. Een werk waarvan de negende vermeerderde druk in 1907 verscheen. 

Het is wel gek dat zijn poëzie voor volwassenen zo in de vergetelheid is geraakt. Want bovenstaande fragment klinkt behoorlijk fris, voor een vers uit 1866.

Advertenties