Waarom het Koningslied niet goed is

Posted on 26/04/2013 door

1


Er is veel, soms eloquent, gesproken en geschreven over het Koningslied en wat het heeft losgemaakt. Geen van de duidingen toont echter aan waar het lied precies misgaat. Omdat ook de schoolkinderen door het sporten mogelijk geen tijd hebben om te speuren naar fouten, zal ik het maar eens en voorgoed uitleggen.

De liedtekst bevat maar een (1) fout. In het lied wordt namelijk het volk vereenzelvigd met de koning, waar deze grondwettelijk van onderscheiden is.* De vereenzelviging geschiedt in het lied waar de W van Willem wordt gelijkgesteld aan de W van wij: ‘De W van Willem is de W van wij’. Heel Nederland wordt geacht drie vingers op te steken, zo instrueert ook de officiële video, drie vingers die staan voor de W, de W van Willem. Zonder de drie vingers weer in te trekken, zo instrueert ook de video, staan diezelfde drie vingers ineens ook voor de W van wij. Dit kan natuurlijk niet, maar dat tekstdeel verdraagt als enige in het lied geen meervoudige interpretatie.

Er is wel gezegd ‘Het is maar een lied’. Het is echter een officieel lied, voortvloeiend uit een regeringsopdracht. Men kan ook zeggen ‘Het is maar een W die zowel Willem als wij is’, maar dat gaat hier niet op – wat opgaat zijn van het hele volk drie vingers die twee onderscheiden zaken tot één moeten maken. Gezien als massaritueel kan men hier van een onschuldige symbolische samenbindingshandeling mijns inziens niet meer spreken.

De meest elegante oplossing voor dit probleem is een eenvoudige: vervang het woordje ‘is’ door het woordje ‘en’. Dan hebben we de W van Willem en de W van Wij, alle met de majestueuze hoofdletter W. Dan is er niets verloren.

In de huidige vorm dient het Koningslied te worden afgekeurd.

* Dat is bijvoorbeeld af te leiden uit de relatie van de regering tot de krijgsmacht.

   ––|—————————

Dit nieuwsblog is onderdeel van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L | Perdu |  Poëziecentrum Nederland

Advertenties