I.M. Herman Salomonson

Posted on 04/05/2013 door

1


salomonson_npeOp 7 oktober 1942 werd prozaïst, journalist en dichter Herman Salomonson (a.k.a. Melis Stoke) in concentratiekamp Mauthausen vermoord. Al vanaf oktober 1940 zat hij gevangen. Omdat hij jood was. En omdat hij tot de  Oxfordgroep (een christelijk-idealistische beweging waar de nazi’s geen grip op konden krijgen) gerekend werd.  Als ‘Melis Stoke’ was hij een uiterst productief en populair romanschrijver.

Zijn in de Strafgevangenis Scheveningen en in KZ Buchenwald geschreven en naar buiten gesmokkelde verzen werden in 1946 gebundeld in Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van Jhr. Mr. A.K.C. de Brauw. A.A.M. Stols, ‘s-Gravenhage, 1946. 86p. Uit die bundel koos de NPE-redactie:

GEVANGENIS AAN ZEE

‘k Hoor in den nacht de branding op het strand,
hier in dit huis, waar wij de dagen tellen.
Het eeuwige ruischt troostend tot de cellen,
zacht sussend ongeduld en onverstand.

En overdag hoor ik de meeuwen schreeuwen –
soms zwiert een vleugel langs de vensterspleet.
Ze klagen in den nacht, en, luistrend, weet
ik: Vogels zwierven hier door alle eeuwen.

Wat is de tijd, waarop wij hunkrend teeren,
voor ’t eeuwig beeld van strand en zee en lucht,
waarin de vogel op zijn wieken vlucht
en arme menschen steeds hetzelfde leeren?

Ik wacht in de gevangenis aan zee
op ’t uur, dat een mijn deur zal openlaten.
Maar dan? Wat moet ik in die volle straten
en al die tijd . . Wat moet ik daar dan mee?

‘k Hoor in den nacht in deze steenen muren
de wind, en ’t eeuwig ruischen op de kust.
Die brengen de vertroosting en de rust
om de onzekerheden te verduren, . .
De eeuwigheid heeft mij in slaap gesust,
en ‘k ben met U, o Heer, in al mijn uren.

Herman Salomonson, c. 1941.
—————-

Na het maken van de keuze was de redactie benieuwd naar welk gedicht van Salomonson door Victor E. van Vriesland gekozen was voor opname in de Spiegel (ed. 1954). Hij bleek naast ‘Gij weet, wat ik niet weet’  ook het bovenstaande gekozen te hebben.

Recrutenschool staat integraal op de DBNL:
http://www.dbnl.org/tekst/salo002recr01_01/index.php

–|—————————

Dit bericht is onderdeel van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L | Perdu |  Poëziecentrum Nederland