Woon- en werklocatie voor oudere kunstenaars in Tilburg

Posted on 22/05/2013 door

0


(ingezonden mededeling)

In Tilburg, midden in de wijk Zorgvlied wordt in Mariëngaarde een woon- en werkproject voor 29 kunstenaars van vijftig jaar en ouder, gerealiseerd. Stichting Ru van Rossem Huis maakte samen met woningcorporatie TBV Wonen een uniek plan voor de herontwikkeling van het monumentale pand. In juli 2014 kunnen 29 kunstenaars en hun eventuele partners hun intrek nemen in de huurappartementen. Daarnaast worden in het gebouw ateliers, een podium, oefenruimtes voor podiumkunsten en een kantine en keuken gerealiseerd. Tilburg krijgt met dit unieke project en kunstenaarssociëteit een nieuwe impuls op het gebied van kunst en cultuur, waarover wij geïnteresseerden willen informeren.

Stichting Ru van Rossem Huis

Kunstenaars raken hun passie voor het maken en uitvoeren van kunst niet kwijt als ze met pensioen gaan. Stichting Ru van Rossem Huis heeft het initiatief genomen om kunstenaars de woonomgeving te bieden die bijdraagt aan de continuering en intensivering van hun kunstzinnige proces. De toekomstige bewoners van de woon-, leef en werkgemeenschap dat het ‘Ru van Rossemhuis’ gaat heten, zijn er ook om elkaar te stimuleren en te ondersteunen. Ondersteuningsvragen op het gebied van zorg krijgen aandacht van professionals.
ruvanrossem2Hierdoor is men niet afhankelijk is van goedwillende buren, familie of vrienden, maar is er aandacht van gelijkgestemden, ondersteund door professionele zorgverleners. De bewoners en leden van de kunstenaarssociëteit maken afspraken wat zij met en voor elkaar willen doen. De stichting is overigens vernoemd naar de oud-docent van de Academie voor beeldende vorming in Tilburg en bekend kunstenaar Ru van Rossem.

Levendige kunstenaarssociëteit

De stichting heeft twee belangrijke doelstellingen. Om te beginnen een levendige kunstenaarssociëteit die een kunstzinnige culturele omgeving schept waarin het ‘Ru van Rossem huis’ een centrale plaats kan innemen. Verder gaat er huisvesting komen in één gebouw voor 29 kunstenaars en partners. Bovendien kan het gebouw waar de leefgemeenschap is gevestigd deels een publieke rol spelen, denk aan podium, werkruimtes, expositie mogelijkheden enzovoort. Op die manier vormt kunst en cultuur voor de leefgemeenschap van kunstenaars het element dat alle betrokkenen met elkaar verbindt.

De 29 huurappartementen zijn verdeeld over 3 woonlagen en verschillend van grootte, indeling en prijs. Er zijn veel verschillende algemene ruimten zoals atelier- en werkruimten voor de bewoners; een ruime binnentuin met aangrenzend eigen parkeerplaatsen; berg- en opslagruimte in de eigen woning en elders in het gebouw. 25 Woningen zijn voorzien van een eigen tuin of balkon. Deze zomer al start TBV Wonen met de verbouwing van Mariëngaarde waarvan de helft nog beschikbaar is voor geïnteresseerden. De indeling van het gebouw is te bekijken op  www.ruvanrossemwonen.nl. Een informatiefolder is beschikbaar.

Uniek project voor bewoners, wijk en stad

Dit werk- woon- en leefproject is uniek te noemen. Het project biedt kunstenaars ruimte om hun creativiteit te blijven uiten in een uitdagende, stimulerende en veilige omgeving met gelijkgestemden. Er is ondersteuning van medebewoners en professionals. Het is te verwachten dat er ook gezamenlijke projecten ontstaan die een aantrekkelijke mix kunnen bevatten van verschillende kunstdisciplines. Daarnaast kan het experimenteren met nieuwe maakprocessen en presentatievormen gedeeld worden met een ieder die geïnteresseerd is: wijkbewoners, amateurkunstenaars, kunststudenten etc. Er is dus zowel meerwaarde voor de bewoners zelf als voor de culturele omgeving. Het project is een mooi voorbeeld van het scheiden van wonen en zorg en laat zien hoe krachtenbundeling van en voor “de nieuwe ouderen” kwaliteit van leven en werken blijvend kan waarborgen. Met de herontwikkeling van Mariëngaarde wordt letterlijk ruimte gegeven aan de creativiteit en continuïteit van kunstenaars en wordt een vernieuwde impuls aan de kunst en cultuur in Tilburg gegeven.

Voor meer informatie: www.ruvanrossemwonen.nl. Heeft u vragen?: ruvanrossemhuis@gmail.com

—————————

Dit bericht is onderdeel van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L | Perdu |  Poëziecentrum Nederland

Advertenties