Bruinja spreekt Rawie on the road to Ljubljana

Posted on 07/06/2013 door

0


Sloveens_drankjeDe van origine Rinsumageester dichter Tsead Bruinja sprak kort voor zijn vertrek naar een verder NN-festival (a) in Ljubljana (Slovenïë) met de in Groningen drinkende dichter Jean Pierre Rawie. Een ingekorte weergave van dat gesprek werd onlangs afgedrukt in het siteloze (b)  tijdschrift Awater. De complete versie staat sinds enkele dagen op het in Bruinja’s site geïncorporeerde weblog tseadbruinja.typepad.com (c) te lezen, en wel op deze pagina.

Vragen en opmerkingen bij bovenstaande

(a) Het is van de gekke dat het Nederlands  Letterenfonds over dit festival niet meer weet te berichten dan: “Tsead Bruinja in Ljubljana. 8-16 juni. Deelname Tsead Bruinja aan vertaalworkshop en festival Ljubljana.”

Heeft dat festival geen naam? Heeft het geen site? Is Tsead Bruinja werkelijk de enige die daar optreedt? Dient dit soort berichtgeving op welke wijze dan ook de internationale kennisuitwisseling?

(b) Dat nu zo’n tien jaar bestaat en nog steeds niet zoiets als http://www.awater.nl heeft opgestart en ook geen online toegankelijk archief heeft. En dat terwijl ze gesponsord worden door een ICT-bedrijf? Weirdweirdweird.

(c) Dat interview had natuurlijk gewoon integraal op de site van Awater gezet kunnen worden. Maar ja – die bestaat niet, als zelfstandige entiteit. Misschien dat men bij Awater zich toch eens zou moeten gaan herbronnen op het bestaan als poëzieperiodiek in het digitale tijdperk.

————————–
Dit bericht is onderdeel van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L | Poëzieweek | Perdu |  Poëziecentrum Nederland