Verandering status uitgeverijen Kleine Uil en De Contrabas

Posted on 18/06/2013 door

0


De uitgeverijen waarvan de dichtbundels op de NPE-jaarlijsten vermeld staan hebben één ding gemeen: het zijn uitgeverijen die bekend staan als ‘regulier’, dat wil zeggen dat bij het uitbrengen van een nieuwe bundel de uitgeverij het financiële risico neemt. Ook is het in de eerste plaats aan de uitgeverij om het boek zo goed mogelijk te promoten en te verkopen.

Daarnaast geeft zo’n uitgeverij auteurs uit haar fonds jaarlijks een helder overzicht van verkochte exemplaren en betaalt ze royalty’s uit – áls er boeken van de auteur verkocht zijn. Het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren hebben daarnaast de aanvullende eis dat reguliere uitgeverijen met standaard auteurscontracten werken.

Dat laatste criterium hanteert de NPE niet, omdat de NPE beoogt onderling vergelijkbare jaarlijsten* te maken, waarop de productie van reguliere uitgeverijen in bijvoorbeeld 1913 (toen er nog geen sprake was van standaardauteurscontracten) met die in 2013 te vergelijken is.

hamerNu veranderen de tijden. Sommige nieuwe uitgeverijen groeien uit tot gedegen, reguliere uitgeefhuizen. Andere als regulier bekend staande uitgeverijen veranderen van beleid of verdwijnen. De NPE volgt die ontwikkelingen. Dat betekent dat soms gesignaleerd moet worden dat een bepaalde uitgeverij niet langer als regulier geldt en solobundels ervan niet meer op nieuwe jaarlijsten voorkomen (soms kunnen echter wel de bloemlezingen vermeld blijven).

Kleine Uil

Uitgeverij Kleine Uil berichtte op 11 juni 2013, bij de overstap van Rense Sinkgraven naar uitgeverij Liverse: “De uitgeverij zag zich genoodzaakt om op een andere wijze dichtbundels in de markt te zetten (dat kan o.a. door co-financiering van de auteur).”

Waarmee de Kleine Uil zich op solobundelvlak van reguliere uitgeverij tot vanity press degradeert. Wat heel erg jammer is, want bij deze uitgeverij verschenen de afgelopen jaren interessante werken. De NPE-redactie hoopt wel poëziebloemlezingen van de Kleine Uil te kunnen blijven vermelden.

Bron:  Coen Peppelenbos. Rense Sinkgraven stapt over naar Liverse, Tzum, 11-06-2013.

De Contrabas

Naar aanleiding van vreemde berichten over het beleid van Uitgeverij De Contrabas deed de NPE onderzoek. Vijfentwintig Nederlandse en Vlaamse dichters uit het Contrabasfonds werden deze vragen voorgelegd:

1. Heeft u ooit een jaaroverzicht ontvangen?
2. Heeft u ooit royalty’s ontvangen?
3. Is er een contract met u gesloten?
4. Is uw bundel naar de Koninklijke Bibliotheek gestuurd?

Twintig dichters antwoordden. Op vragen 1. en 2. waren de antwoorden van alle twintig identiek: ‘nee’ en ‘nee’. Slechts een beperkt aantal had een contract gekregen, maar dat was in alle gevallen vóór 2011 afgesloten met een bedrijf dat ‘De Contrabas V.O.F.’ heette – een bedrijf dat op 1 januari 2011 is opgeheven en vervolgens werd uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel**. Geen van de contractanten was op de hoogte gebracht van die opheffing.

In de webwinkel van De Contrabas staat tot op de dag van vandaag (18 juni 2013!) bij bedrijfsgegevens: ‘De Contrabas V.O.F. is opgericht in 2008 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30236063.’  Zoiets heet: misleiding.

Een groot deel van de nieuwe bundels is nooit naar de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) verstuurd. Waardoor bij De Contrabas debuterende dichters buiten het blikveld van vele literatuuronderzoekers vallen.

Nog vreemder is het dat nieuwe Contrabasbundels niet in de eigen webwinkel te koop zijn.  Zie de door de NPE samengestelde fondslijst van De Contrabas (2008 – april 2013).

En het allervreemdst is dat op bestellingen vanuit de boekhandel niet of nauwelijks gereageerd wordt – dat laatste komt in de klachten van de gevraagde Contrabasdichters herhaaldelijk naar voren.

Bovenstaande brengt ons tot het besluit De Contrabas niet langer als reguliere uitgeverij te zien. Ook dat is heel jammer. Maar het moet wel gezegd, opdat nieuwe dichters die overwegen daar een bundel uit te brengen gewaarschuwd zijn.

* Rond 2020 verwacht de NPE-redactie het overzicht van jaarlijks verschenen reguliere solobundels redelijk compleet te krijgen. Momenteel is alleen de jaarlijkse bloemlezingenoogst vanaf 1900 (zo ver bekend) vermeld.
** Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel Midden Nederland, opgevraagd op 18-03-2013.

————————–
Dit bericht is onderdeel van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L | Poëzieweek | Perdu |  Poëziecentrum Nederland