Hoeveel poëziedebuutprijzen heeft één taalgebied nodig?

Posted on 14/04/2013 door

0


Nieuws over en opmerkingen bij de nominaties voor de C. Buddingh’-Prijs 2013

prijzencircusBundels van Iris Brunia, Henk Ester, Bernke Klein Zandvoort en Kira Wuck zijn genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie. De prijs van € 1200,- wordt jaarlijks uitgereikt aan een van de ingezonden debuutbundels uit een steeds wisselende periode die voorafgaat aan de bekendmaking van de nominaties. Voor de editie van dit jaar zijn vijfentwintig bundels ingestuurd. Hoeveel procent dat van de totale hoeveelheid verschenen debuutbundels is, weet niemand.

Het is helaas niet bekend gemaakt welke bundels naast de vier genomineerde boeken zijn ingestuurd. Desalniettemin – deze werken zijn genomineerd:

Iris Brunia. Laten we mijn lichaam delen. De Harmonie, Amsterdam, 2013. 45p.
Henk Ester. Bijgeluiden. Gedichten. Voor alles wat van asfalt onder de zon huivert voor eentonigheid. De Arbeiderspers, Utrecht [etc.], 2013. 108p.
Bernke Klein ZandvoortUitzicht is een afstand die zich omkeert. Querido, Amsterdam, 2013. 64p.
Kira Wuck. Finse meisjes. Podium, Amsterdam, 2012. Omvang 51 p.

De jury bestaat uit dichter Anneke Brassinga, directeur van Poëziecentrum Gent Carl de Strycker en vertaler Karol Lesman. Op donderdag 13 juni 2013 wordt de winnaar van de C. Buddingh’-prijs 2013 bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking op het 44ste Poetry International Festival in de Rotterdamse Schouwburg.

Deze prijs is niet te verwarren met de tweejaarlijkse Debuutprijs Het Liegend Konijn à € 2500,-, die die dit jaar voor de vierde maal wordt uitgereikt. Ditmaal aan een debuutbundel die verschenen is tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2013. Inzenden (in zesvoud) kan tot 8 mei 2013 (zie hier voor alle details).

Beide prijzen zijn voorts niet te verwarren met  de Herman de Coninckprijs à € 1000,- voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige bundel van een debuterende Vlaamse dichter. Deze wordt jaarlijks op  Gedichtendag uitgereikt. In 2013 was Het vertrek van Maeterlinck van Michaël Vandebril het bekroonde werk.

De samensteller van de NPE vindt dit allemaal heel leuk en aardig, maar houdt bij deze een zinloos pleidooi om al deze prijzen samen te voegen tot één prijs die eenmaal per jaar uitgereikt wordt aan het beste oorspronkelijk Nederlandstalige poëziedebuut uit Nederland en Vlaanderen uit het voorgaande jaar – dat in de echte-mensen-wereld sinds jaar en dag op 1 januari begint en op 31 december afloopt.

––|—————————

Dit bericht is onderdeel van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L | Perdu |  Poëziecentrum Nederland

Advertenties